Colour-Printers

FS-range

Article number Consumable name Description Capacity colour
1T02F3CEU0 TK-510C Toner Kit Cyan 8000 *
1T02F30EU0 TK-510K Toner-Kit Black
1T02F3BEU0 TK-510M Toner-Kit Magenta 8000 *
1T02HJCEU0 TK-520C Toner-Kit Cyan 4000 *
1T02F3AEU0 TK-510Y Toner-Kit Yellow 8000 *
1T02HJ0EU0 TK-520K Toner-Kit Black
1T02HJBEU0 TK-520M Toner-Kit Magenta 4000 *
1T02HJAEU0 TK-520Y Toner-Kit Yellow 4000 *
1T02HP0EU0 TK-820K Toner-Kit Black
1T02HPCEU0 TK-820C Toner-Kit Cyan 7000 *
1T02HPBEU0 TK-820M Toner-Kit Magenta 7000 *
1T02HPAEU0 TK-820Y Toner-Kit Yellow 7000 *
370PD4KW TK-500M Toner-Kit Magenta 8000 *
1T02HL0EU0 TK-540K Toner-Kit Black
1T02HLCEU0 TK-540C Toner-Kit Cyan 4000 ****
1T02HLBEU0 TK-540M Toner-Kit Magenta 4000 ****
1T02HLAEU0 TK-540Y Toner-Kit Yellow 4000 ****
1T02HMCEU0 TK-550C Toner-Kit Cyan 6000 ****
1T02HM0EU0 TK-550K Toner-Kit Black
1T02HMBEU0 TK-550M Toner-Kit Magenta 6000 ****
1T02HMAEU0 TK-550Y Toner-Kit Yellow 6000 ****
1T02HNCEU0 TK-560C Toner-Kit Cyan 10,000 ****
1T02HN0EU0 TK-560K Toner-Kit Black
1T02HNBEU0 TK-560M Toner-Kit Magenta 10,000 ****
1T02HNAEU0 TK-560Y Toner-Kit Yellow 10,000 ****
1T02HPBEU0 TK-820M Toner-Kit Magenta 7000 *
370095KL TK-82C Toner-Kit Cyan 10000 *
370090KL TK-82K Toner-Kit Black
370094KL TK-82M Toner-Kit Magenta 10000 *
370093KL TK-82Y Toner-Kit Yellow 10000 *
370PD5KW TK-500C Toner-Kit Cyan 8000 *
370PD0KW TK-500K Toner-Kit Black
370PD3KW TK-500Y Toner-Kit Yellow 8000 *
370PB5KL TK-800C Toner-Kit Cyan 10000 *
370PB0KL TK-800K Toner-Kit Black
370PB4KL TK-800M Toner-Kit Magenta 10000 *
370PB3KL TK-800Y Toner-Kit Yellow 10000 *
370PC5KL TK-810C Toner Kit Cyan 20000 *
370PC0KL TK-810K Toner-Kit Black
370PC4KL TK-810M Toner-Kit Magenta 20000 *
370PC3KL TK-810Y Toner-Kit Yellow 20000 *
370PF3KL TK-81Y Toner-Kit Yellow 10000 *
370PF0KL TK-81K Toner-Kit Black
370PF4KL TK-81M Toner-Kit Black 10000 *
370PE3KL TK-80Y Toner-Kit Yellow 10000 *
370PF5KL TK-81C Toner-Kit Black 10000 *
370PE0KL TK-80K Toner-Kit Black
370PE4KL TK-80M Toner-Kit Black 10000 *
370PE5KL TK-80C Toner-Kit Cyan 10000 *
1T02HGCEU0 TK-570C Toner-Kit Cyan 12,000 *
1T02HG0EU0 TK-570K Toner-kit Black
1T02HGBEU0 TK-570M Toner magenta 12,000 *
1T02HGAEU0 TK-570Y Toner-Kit Yellow 12,000 *
1T05JKCNL0 TK-150C Toner-Kit Cyan 6000 ****
1T05JKANL0 TK-150Y Toner-Kit Yellow 6000 ****
1T05JKBNL0 TK-150M Toner-Kit Magenta 6000 ****
1T05JNCNL0 TK-880C Toner-Kit Cyan 18000 ****
1T05JN0NL0 TK-880K Toner-Kit Black
1T02KABNL0 TK-880M Toner-Kit Magenta 18000 ****
1T02KAANL0 TK-880Y Toner-Kit Yellow 18000 ****
1T02KVCNL0 TK-590C Toner-Kit Cyan 5000 ****
1T02KV0NL0 TK-590K Toner-Kit Black
1T02KVBNL0 TK-590M Toner-Kit Magenta 5000 ****
1T02KVANL0 TK-590Y Toner-Kit Yellow 5000 ****
1T02KTCNL0 TK-580C Toner-Kit Cyan 2800 ****
1T02KT0NL0 TK-580K Toner-Kit Black
1T02KTBNL0 TK-580M Toner-Kit Magenta 2800 ****
1T02KTANL0 TK-580Y Toner-Kit Yellow 2800 ****
1T02K0BNL0 TK-895M Toner-Kit Magenta 6000 ****
1T02KoANL0 TK-895Y Toner-Kit Yellow 6000 ****
1T02K0CNL0 TK-895C Toner-Kit Cyan 6000 ****
1T02K00NL0 TK-895K Toner-Kit Black
1T02LKANL0 TK-8305Y Toner-Kit Yellow 15,000 *
1T02LCCNL0 TK-8505C Toner-Kit Cyan 20,000 *
1T02LC0NL1 TK-8505K Toner-Kit Black
1T02LCBNL0 TK-8505M Toner-Kit Magenta 20,000 *
1T02LCANL0 TK-8505Y Toner-Kit Yellow 20,000 *
1T02LKCNL0 TK-8305C Toner-Kit Cyan 15,000 *
1T02LK0NLC TK-8305K Toner-Kit Black
1T02LKBNL0 TK-8305M Toner-Kit Magenta 15,000 *
1T05JK0NL0 TK-150K Toner-Kit Black
1T02MNCNL0 TK-8600C Toner-Kit Cyan 20,000 ****
1T02MN0NLC TK-8600K Toner-Kit Black
1T02MNBNL0 TK-8600M Toner-Kit Magenta 20,000 ****
1T02MNANL0 TK-8600Y Toner-Kit Yellow 20,000 ****
1T02TVCNL0 TK-5140C Toner-Kit Cyan 5000 ****
1T02NRANL0 TK-5140Y Toner-Kit Yellow 5000 ****
1T02NRBNL0 TK-5140M Toner-Kit Magenta 5000 ****
1T02NR0NL0 TK-5140K Toner-Kit Black
1T02NTCNL0 TK-5160C Toner-Kit Cyan 12,000 *
1T02NTANL0 TK-5160Y Toner-Kit Yellow 12,000 *
1T02NT0NL0 TK-5160K Toner-kit Black
1T02NSCNL0 TK-5150C Toner-Kit Cyan 10,000 ****
1T02NSANL0 TK-5150Y Toner-Kit Yellow 10,000 ****
1T02NSBNL0 TK-5150M Toner-Kit Magenta 10,000 ****
1T02NS0NL0 TK-5150K Toner-Kit Black
1T02NTBNL0 TK-5160M Toner magenta 12,000 *
1T02K9CNL0 TK-8705C Toner-Kit Cyan 30000 *
1T02K90NL0 TK-8705K Toner-Kit Black
1T02K9BNL0 TK-8705M Toner-Kit Magenta 30000 *
1T02K9ANL0 TK-8705Y Toner-Kit Yellow 30000 *
1T02MV0NL0 TK-8315K Toner-Kit Black
1T02MVBNL0 TK-8315M Toner-Kit Magenta 6000 *
1T02MVANL0 TK-8315Y Toner-Kit Yellow 6000 *
1T02MVCNL0 TK-8315C Toner-Kit Cyan 6000 *
1T02PABNL0 TK-5135M Toner-Kit Magenta 5,000 *
1T02PAANL0 TK-5135Y Toner-Kit Yellow 5,000 *
1T02PA0NL0 TK-5135K Toner-Kit Black
1T02PACNL0 TK-5135C Toner-Kit Cyan 5,000 *
  • * Pages A4 with 5 % Coverage
  • ** Pages A4 with 6% Coverage
  • *** Pages according to ISO/IEC 19752
  • **** Pages according to ISO/IEC 19798
Scroll to top